Colorlite
widzenia barw

     Korekcja
       dostrzegania barw

Często Zadawane Pytania

Color Vision Informacje

1. Dlaczego korygowanie niedowidzenia barw jest ważne?

Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka. 90% wszystkich informacji pozyskujemy za pomocą wzroku, 5% za pośrednictwem słuchu, 2% - dotyku, kolejne 2% - smaku i 1% - zapachu. Utrata informacji związana z niedowidzeniem kolorów powoduje wydłużenie czasu reakcji i pogarsza jakość życia. Normalne widzące osoby są w stanie rozróżnić ponad milion różnych odcieni kolorów. Tymczasem przeciętna osoba z niedowidzeniem barw, rozróżnia tylko kilka tysięcy, a w poważniejszych przypadkach, tylko kilkaset odcieni. Może to spowodować, że osoba z niedowidzeniem barw np. nie wie, czy jego rozmówca rumieni się czy też blednie w trakcie rozmowy, nie może zauważyć, jeśli dziecko ma gorączkę po koloru twarzy, nie możne odróżnić dojrzałe i niedojrzałe owoce itp. Stawia to taką osobę w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z osobami z prawidłowym widzeniem barw w niemal każdej dziedzinie życia.

.

Powrót

2. Co koniecznie należy wiedzieć o Systemie korekcji barw Colorlite?

Badania kliniczne dowodzą, że korekta niedowidzenia barw stosowana poprzez powłokę Colorlite jest skuteczna wśród 90% osób cierpiących na tą wadę. Większość stosowanych testów, takie jak Książka Ishihary czy też komputerowe testy uwidaczniają pacjentowi poprawę na niedowidzenie barw, lecz tylko 25% badanych jest od razu przekonanych o pozytywnych efektach szkieł Colorlite. (Patrz Rozdział 4. Pacjent powinien wiedzieć).

Powrót

3. Jaka jest różnica pomiędzy częściową a całkowitą ślepotą barw?

Ludzkie oko potrafi jednoczeście odróżnić trzy podstawowe kolory – czerwony, zielony i niebieski. Pozostałe barwy uzyskuje się poprzez ich łączenie. W przypadku niedowidzenia jednej lub wiekszej ilości barw podstawowych następuje problem z ich prawidłowym odczytaniem. W skrajnym przypadku, widziane kolory maja odcienie szarości (całkowita ślepota barw). W ramach najnowszej teorii o widzeniu kolorów, daltonizm jest uznawany za ekstremalny przypadek niedowidzenia barw.

Powrót

4. Dlaczego więcej mężczyzn cierpi na niedowidzenie barw niż kobiet?

Mężczyźni są około 16 razy bardziej narażeni na niedowidzenie barw niż kobiety. Około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet w jakimś stopniu posiada wrodzone niedowidzenie barw (200 milionów ludzi na całym świecie). Niedowidzenie czerwonego-zielonego koloru jest dziedziczną wadą przenoszoną przez chromosomy X kobiet. Tak więc córka, która ma ojca z niedowidzeniem barw, może przekazać to swoim synom. Kobiety mają dwa chromosomy X i jeden wadliwy chromosom rekompensuje drugi zdrowy. Szanse na posiadanie dwóch uszkodzonych chromosomów X są małe.

Powrót

5. Czy ślepota barw jest uleczalna?

Ponieważ niedowidzenie barw nie jest chorobą nabytą, ale to wada dziedziczna, którą według naszej obecnej wiedzy nie można wyleczyć. Jednak poprawienie widzenia kolorów, podobnie do zwykłych okularów, jest możliwe.

Powrót

6. Czy niedowidzenie barw z wiekiem zmienia się, czy też pozostaje na tym samym poziomie?

Dziedziczne niedowidzenie barw nie zmienia się z upływem czasu i starzenia się. Jednak nabyte formy niedowidzenia barw, mogą się nasilać z wiekiem ze względu na warunki środowiskowe lub choroby. Wśród możliwych przyczyn są zakłócenia związane z wiekiem, zapalenie siatkówki lub nerwu wzrokowego, jaskra czy też cukrzyca.

Powrót

7. Jak korekcja widzenia barw wpływa na komfort życia?

Kolory w otaczającym nas świecie przekazują ważne informacje (na przykład: kolorowy telewizor, ekrany komputerowe, sygnalizacja drogowa), która jest całkowicie lub częściowo niedostępna dla osób z niedowidzeniem barw. Dodatkowo, komunikacja jest często wykonywana na podstawie koloru, tak jak udzielanie wskazówek, " skręć w lewo przy zielony domu lub kliknij na czerwoną ikonę zatwierdzającą transakcję". Osoby z niedowidzeniem barw nie mogą być dopuszczone do podjęcia pracy w niektórych zawodach i mogą źle zinterpretować komunikację opartą na kolorze.

Powrót

8. Czym różni się nasz test od innych metod diagnostycznych?

Wiele testów na niedowidzenie barw tylko sprawdza zdolność pacjenta do rozróżniania kolorów lub identyfikacji niektórych kolorów. Colorlite przeprowadza pełną diagnozę pacjenta na rozróżnianie kolorów, a nie tylko stwierdza, jakie kolory pacjent nie widzi prawidłowo. Pomiary te są konieczne w celu dobrania odpowiednich szkieł dla poprawienia niedowidzenia barw. Odbywa się to podobnie jak u okulisty przy doborze odpowiednich szkieł korekcyjnych.

Powrót

9. Czy warstwa korygująca barwy może być stosowana w okularach korekcyjnych?

Tak, zarówno w zerówkach jak i w szkłach z mocami.

Powrót

10. Czy korzystanie ze szkieł korygujących niedowidzenie barw Colorlite jest ograniczane lub regulowane prawnie?

Yes, in certain countries. Law and regulations differ by country so please contact us for a specific answer. Certain countries require that Coloryte's products be approved by Government authorities prior to sale. Accordingly, Coloryte's products may not be available in all countries until the required regulatory approvals have been obtained.

Powrót

11. Skąd będzie wiadomo, że soczewka korekcyjna poprawiła moje widzenie barw?

Tak, w niektórych krajach. Prawo i przepisy różnią się w różnych krajach, więc w celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt. Niektóre kraje wymagają, aby produkty Colorlite były zatwierdzone przez odpowiednie organy przed znalezieniem się w obrocie handlowym. W związku z tym, produkty Colorlite mogą nie być dostępne we wszystkich krajach, aż wymagane zgody zostaną uzyskane.

Powrót